แบบหล่อคอนกรีตมีกี่ประเภท อะไรบ้าง ?

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้แปรรูป

เป็นวัสดุที่นิยมใช้กับงานก่อสร้างอย่างกว้างขวางเมื่อในอดีตที่ผ่านเพราะสามารถหาซื้อได้ง่ายไม่ต้องผ่านเทคโนโลยีกระบวนการผลิต มีคุณสมบัติดีสามารถตัดต่อประกอบเป็นรูปร่างได้ มีน้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายสะดวกโดยไม้ที่นิยมใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตมากที่สุดคือ ไม้กระบาก โดยทั่วไปไม้แบบสามารถหมุนเวียนนำมาใช้ซ้ำได้ประมาณ 3-10 ครั้ง แต่ปัจจุบันไม่นิยมใช้เพราะมีราคาสูง และเป็นการทำลายสภาพแวดล้อม บริษัท สิงห์ชัย

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้อัด

มีลักษณะเป็นแผ่นบาง นิยมใช้ทำเป็นแบบหล่อทดแทนไม้กระดานได้ เหมาะสำหรับงานแบบหล่อที่มีพื้นที่กว้าง เช่น หล่อพื้น หรือผนังคอนกรีตและไม้อัดสามารถทำแบบหล่อที่มีรูปร่างโค้งได้ดี

แบบหล่อที่ผลิตจากไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

เป็นการพัฒาด้วยเทคโนโลยีที่สามารถนำไม้อัดมาใช้ซ้ำได้หลาย ๆ ครั้ง โดยมีฟิล์มดำเคลือบผิดทั้ง 2 ด้าน จึงทำให้ไม้อัดมีความแข็งแรงมากขึ้น ทนต่อสารเคมีและความเป็นด่างของคอนกรีตเป็นอย่างดี

แบบเหล็ก หรือ แบบหล่อที่ผลิตจากเหล็ก

แบบหล่อเหล็กนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง สำหรับงานที่ต้องการความแข็งแรง ข้อดีของการใช้แบบหล่อเหล็กคือจะได้พื้นผิวคอนกรีตที่สวยงามแต่ต้องดูแลรักษาแบบเหล็กเป็นอย่างดี แบบเหล็กสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ประหยัดค่าแบบหล่อ โดยเหล็กที่นำมาใช้ผลิตแบบนั้นก็จะมีระดับความหนาของเหล็กที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตแต่ละเจ้าซึ่งโดยทั่วไปเหล็กจะมีความหนาอยู่ที่ 2-3 มม.

แบบหล่อพลาสติก

แบบหล่อพลาสติกมักจะนำมาใช้กับงานที่ต้องการคุณภาพผิวงานที่สวยงามและสามารถใช้ซ้ำได้หลายครั้งแต่เนื่องจากแบบหล่อพลาสติกมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบหล่อชนิดอื่น ๆ จึงไม่ค่อยเป็นที่นิยมในงานทั่วไปซักเท่าไหร่

แบบหล่ออลูมิเนียม

แบบหล่ออลูมิเนียมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับโครงการก่อสร้างอาคารจำนวนชั้นสูง ๆ หรือใช้ซ้ำหลาย ๆ รอบ ประหยัดค่าแรงและระยะเวลาที่สั้นลงของโครงการเพราะมีน้ำหนักเบา ซึ่งสามารถนำมาใช้กับ โครงสร้างคอลัมน์เสา, ท้องพื้น แบบหล่อชนิดนี้แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

ชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยอลูมิเนียม ซึ่งทำให้มีน้ำหนักมากและมีราคาสูง

ชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ ทำให้มีน้ำหนักเบาและมีราคาถูกกว่าชนิดแผ่นพาเนล (Panel) ด้านบนปิดด้วยอลูมิเนียม และชนิดนี้เป็นที่นิยมใช้ในตลาดมากที่สุด

Download on the App Store
Get it on Google Play
 

Reinventing Mobile
Technology

Join more than a million of happy users

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Features

I'm a title. Click here to add your own text and edit me.

High Speed
Performance

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

24/7 Online
Support

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

Airtight
Security

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

How the App Works

/01

Personalized
Experience

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

/02

Cloud Based
Technology

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font.

 

Our Story

Led by the belief that
anyone can grow

I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It’s easy. Just click “Edit Text” or double click me to add your own content and make changes to the font. Feel free to drag and drop me anywhere you like on your page. I’m a great place for you to tell a story and let your users know a little more about you.

 

Satisfied
Customers

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Joan Marks

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Raymond Souza

“I'm a testimonial. Click to edit me and add text that says something nice about you and your services.”

Maggie Stalk